Kto choruje na astmę

 

Ludzie chorują na astmę niezależnie od wieku , płci i rasy , astma nie wybiera. Na całym świecie cierpiących na astmę jest około 300 milionów ludzi! Według naukowców ocenia się , że w Polsce na astmę choruje prawie 2 miliony ludzi ,czyli 5% populacji . Znaczy to ,że 1 na 20 osób jest astmatykiem.
Częstość zachorowania na astmę w różnych krajach świata jest zróżnicowana. Wynosi ona od mniej niż 2% populacji w Grecji i Albanii , aż do 20% W Irlandii i Nowej Zelandii. Jednak nie wiadomo skąd dokładnie biorą się takie różnice w częstości występowania astmy. Częściowo odpowiadać za to może genetyka – skłonność do zapadnia na astmę jest w pewnym stopniu dziedziczona , a częściowo różnice w stylu życia i częstości występowania różnych alergenów. Ciekawostką jest to , że dane naukowe z ogromnego badania międzynarodowego ISSAC , że różnice częstości występowania tej choroby pomiędzy poszczególnymi krajami zaczynają się zmniejszać w ostatnim czasie. Te informacje są wzięte z badania , w którym brały udział dzieci , ale zapewne zjawisko podobne jest zauważalne wśród osób dorosłych.

Badania epidemiologiczne

Jeżeli chodzi o temat częstości występowania astmy , warto zwrócić uwagę na metody oceny tego zjawiska. Można pomyśleć , że to jest bardzo proste – zapytać jak najwięcej ludzi , czy są chorzy na astmę. Jednak rzeczywiście to badanie nie jest takie łatwe , a wręcz przeciwnie – trudne , bardzo pracochłonne oraz kosztowne i niestety obarczone różnymi błędami.

Jak zatem sprawdzić ilu Polaków choruje na astmę

Najlepszym rozwiązaniem byłoby przebadanie wszystkich. Aczkolwiek łatwo jest się domyślić , że byłoby to trudne zadanie. Dlatego trzeba wybrać grupę ludzi z całego społeczeństwa , która będzie poddana badaniom. Tworzy się ją w ten sposób ,aby była w miarę reprezentatywna społeczeństwu. W przypadku przebadaniu grupy ludzi , którzy znajdują się w supermarkecie mogłoby okazać się , że jest w niej mało osób chorych na astmę , ponieważ ci z nasilonymi objawami choroby zostali w domu. To samo działa w drugą stronę , gdyby przebadać tylko grupę osób zgłaszających się do przychodni okazałoby się , że wynik badania wskazywałby na duży odsetek chorujących na astmę. W celu uniknięcia badania wybranych grup trzeba wylosować do niego ludzi z całego spisu ludności. Następnym krokiem , jest zadbanie o to , aby z wylosowanych osób jak najwięcej wyraziło zgodę na przeprowadzenie tego badania. Należy wiedzieć o tym , że osoby chorujące chętniej się poddają badaniu niż zdrowe , dlatego w tej grupie częstość występowania choroby może być odrobinę większa niż w rzeczywistości.
W grupie , która jest badana , trzeba identyfikować osoby , które są chore na astmę. W jaki sposób to sprawdzić ? Dla chorującego takie pytanie może być bezsensowne. Przecież wystarczy , aby specjalista przebadał daną osobę i zalecił kilka badań. Tak naprawdę byłoby to najlepsze rozwiązanie. Aczkolwiek nie prowadzi się takich badań , ze względu na ich wysokie koszty i ogrom czasu , który zabierają , a także fakt , że osoby zdrowe wcale by się na nie zgłosiły na nie. Najczęściej do badania epidemiologicznego wybiera się metodę , w której używa się kwestionariuszy. Osoby badane dostają różne pytania na , które udzielają odpowiedzi : czy chorują na astmę, czy mają objawy astmy lub chorób atopowych , czy kiedykolwiek rozpoznano u nich astmę . Niestety ,ale w przypadku takiego badania istnieje również ryzyko błędów. Niestety nie każdy kto choruje na astmę o tym wie , że jest chory i w drugą stronę , niektóre osoby chore na inne choroby oskrzeli np. na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc , mogą uważać ,że mają astmę. Wiąże się to z tym , że wyniki uzyskane z badań epidemiologicznych nie są w 100% dokładne.

Do czego służą takie dane

Głównie do tego, aby zwiększyć wiedzę dotyczącą choroby. Podczas porównywania częstości występowania astmy i narażenia na czynniki jej ryzyka w danych rejonach kraju , można w hipotetyczny sposób rozważać przyczyny choroby. Ponadto uzyskane informacje na temat choroby , dają możliwość łatwiejszej racjonalnej organizacji opieki zdrowotnej w danym kraju. Więc kiedy zadzwoni do nas telefon od ankietera lub dostaniemy kopertę z ankietą do wypełnienia , warto poświęcić chwilę i sprawdzić , czy nie zostaliśmy uczestnikiem ważnego badania naukowego oraz czy nie przyczynimy się do wspólnego dobra odpowiadając na pytania.

Młodzi i dorośli astmatycy

Zachorować na astmę można w każdym wieku. W przypadku małych dzieci ciężko jest rozpoznać chorobę, ponieważ dzieci nie mogę w dokładny sposób opisać co im dolega. Młodsze dzieci również , nie są zdolne do prawidłowego wykonania siprometrii, która pozwala na ocenę czynności płuc. W badaniu lekarskim u dzieci objawy obturacji płuc nie zawsze świadczą o astmie.
Astma także pojawia się wśród osób starszych. Trudna jest wtedy to odróżnienia od przewlekłej obturacyjnej choroby płuc-POChP , która jest również częstą chorobą. Główną przyczyną POChP jest palenie tytoniu. Objawy obturacyjnej choroby płuc bardzo przypominają astmę (mają jednak stały i mniej napadowy charakter) , ale proces zapalny w oskrzelach , który je powoduje jest odmienny. Nie często się zdarza , że u danej chorej osoby trudno z całą pewnością stwierdzić , czy jest chora na astmę , czy POChP. Zdarza się również , że u niektórych pacjentów astma i POChP występują razem.
Wśród osób młodszych podłoże astmy często jest związane z uczuleniem na różne alergeny. Mówi się wtedy o astmie atopowej. W przypadku takich pacjentów często współistnieją inne choroby atopowe : alergiczny nieżyt nosa, atopowe zapalenie skóry czy atopowe zapalenie spojówek. Jeżeli na astmę zaczyna się chorować w późniejszym wieku to częściej nie ma podłoża atopowego. Zazwyczaj astma u dorosłych ma charakter zawodowy , wiąże się z narażeniem organizmu na różne alergeny i czynniki szkodliwe dla układu oddechowego w pracy. Astmatykami są zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Wśród dzieci 2x częściej astma dotyka chłopców niż dziewczynki , a u dorosłych wygląda to odwrotnie , i kobiety chorują częściej od mężczyzn. Przypuszcza się , że dzieje się to ze względu na różnice wielkości płuc i oskrzeli pomiędzy płciami , które wraz z wiekiem zmieniają się.